THE世界大学排名详情
{{ x.name }}
{{ x.value }}
{{ r.year }}
{{ r.rank_alias.split("-")[0] + "+" }}
{{ r.rank }}
{{ get_rank_changes[index].delta_rank }} {{ get_rank_changes[index].delta_rank * -1 }} -
英国同等大学排名
欧洲同等大学排名
世界或全国同等大学排名
类似大学排名对比
查看该校其他排名